19. - 21. 11. 2013bcg
Navštevník
Vystavovateľ
Registrácia vystavovateľa - pripravujeme


Prečo navštíviť Pro Educo?


Návštevníci medzinárodného veľtrhu PRO EDUCO majú jedinečnú možnosť nájsť pod jednou strechou vyše 80 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry. Vystavovatelia ochotne poskytnú informácie, zodpovedia individuálne otázky uchádzačom a budúcim záujemcom o štúdium, či prácu. Výhodou je možnosť priamej komunikácie s kompetentnými osobami reprezentujúcimi danú inštitúciu a disponujúcimi potrebnými informáciami a materiálmi.Otvaracie hodiny


MIESTO


SPOLOČENSKÝ PAVILÓN
Trieda SNP 61, 04011 KošiceZobraziť Spoločenský pavilón na väčšej mape


Zoznam vystavovateĽov 2016


VYSOKÉ ŠKOLY

ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY, PRAGUE

ČESKÁ ZEMĚDELSKÁ UNIVERZITA V PRAHE
Kamýcká 129, Praha

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1, Bratislava

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT
Brěhová 7, Praha

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA
Dubečská 10, Praha

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Ul. 17. novembra 15, Prešov

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
Vazovova 5, Bratislava

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Kráľovská 11, Skalica

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Letná 9, Košice

TECHNICKÁ UNIVERZITA
T. G. Masaryka 24, Zvolen

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA
Študentská 2, Trenčín

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
V Holešovičkách 2, Praha

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 2038/6, Praha

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
Ilkovičova 6, Bratislava

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA - FILOZOFICKÁ FAKULTA
Štefánikova 67, Nitra

UNIVERZITA MATEJA BELA
Národná 12, Banská Bystrica

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
Šrobárová 2, Košice

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Námestie Jozefa Herdu 577/2, Trnava

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
Námestie T. G. Masaryka 5555, Zlín

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
Komenského 73, Košice

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
Technická 5, Praha

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA
Kukučínova 17, Košice

VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU – CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
Bezručova 64, TrenčínSTREDNÉ ŠKOLY


GYMNÁZIUM SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO
Zbrojničná 3, Košice

GYMNÁZIUM ŠTEFANA MOYSESA
Školská 13, Moldava N/Bodvou

GYMNÁZIUM Trebišovská 12
Košice

GYMNÁZIUM Alejová 1
Košice

GYMNÁZIUM Opatovská 7
Košice

GYMNÁZIUM Poštová 9
Košice

GYMNÁZIUM Park mládeže 5
Košice

GYMNÁZIUM Šrobárova 1
Košice

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Južná trieda 10, Košice

KONZERVATÓRIUM JOZEFA ADAMOVIČA
Exnárova 8, Košice

KONZERVATÓRIUM
Timonova 2, Košice

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Polárna 1
Košice

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Watsonova 61
Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ
Moldavská Cesta 2, Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA JÁNA BOCATIA
Bocatiova 1, Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA JOZEFA SZAKKAYHO
Grešáková 1, Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICE-ŠACA
Učňovská 5, Košice – Šaca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA
Kollárova 10, Prešov

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU
Kukučínova 23, Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Kukučínova 23, Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNA
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ
Palackého 14, Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Gemerská 1
Košice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Hlavná 54
Moldava N/Bodvou

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Ostrovského 1
Košice

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Hlavná 113, Košice

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Komenského 44, Košice

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ
Lermontovova 1, Košice

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 2
Košice

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Kukučínova 40
Košice

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Moyzesova 17
Košice

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM FUTURUM
Grešákova 1, Košice

SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM
Požiarnická 1, Košice

SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM
Zádielska 12, Košice

SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
Požiarnická 1, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ TERCIUM
Palackého 14, Košice

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA
Jakobyho 15, Košice

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Trieda SNP 104, Košice


VZDELÁVANIE, PORADENSTVO, ZAMESTNÁVATELIA


DM DROGERIE MARKT s.r.o.
Na pántoch 18, Bratislava

EURES
Popradská 74, Košice

GETRAG FORD TRANSMISSION SLOVAKIA, s.r.o.
Perínska cesta 282, Kechnec

INFORMATION PLANET
Hlavná 5, Kosice
Vysoká 35, Bratislava
Hlavná 40, Prešov

INTERSTUDY – vysokoškolské, stredoškolské a jazykové štúdium v zahraničí
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice

KANCELÁRIA VEĽVYSLANECTVA KANADY
Mostova 2, Bratislava

MAGNETI MARELLI SLOVAKIA s.r.o.
Perínska cesta 275, Kechnec

ORIFLAME

SAIA, n.o. – Slovenská akademická informačná agentúra
Sasinkova 10, Bratislava

STUDENT AGENCY
nám. Svobody 17, Brno

T-SYSTEMS Slovakia s.r.o.
Žriedlová 13, Košice

bcg
progresskosicekskvisit KosiceKosice turizmusApolis