19. - 21. 11. 2013bcg
Navštevník
Vystavovateľ
Registrácia vystavovateľa - pripravujeme


SPRIEVODNÝ PROGRAM PRO EDUCO 2016
UTOROK, 29. 11. 2016


9:00 – 9:30
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
10. ročníka veľtrhu PRO EDUCO 2016
spojené s odovzdávaním ocenení

PRO EDUCO AWARDS
pre talentovaných študentov základných,
stredných a vysokých škôl.

Otvárame
10:00 – 10:30
ZA KAŽDÝM ÚSPECHOM
JE TVRDÁ PRÁCA, ZAČNI
NA SEBE MAKAŤ UŽ TERAZ.


Blažena Sedrovičová
Head of Digital Executive, PS: DIGITAL.
Jedna z 3 žien do 30 rokov na Slovensku v čele digitálnych agentúr.
Top
10:30 – 11:00
AKO SA STAŤ „ASTRONAUTOM“
A LETIEŤ DO VESMÍRU.


Michaela Musilová
26 ročná predsedníčka Slovenskej organizácie pre planetárne aktivity, expertka pre vedu a výskum v Mission Control Space Services, Inc. a účastníčka programu podporovaného NASA.
Top
11:30 – 12:00
VIEŠ ZACHRÁNIŤ ŽIVOT?

PhDr. Jana Ráková, PhD.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Inšpiruj sa!
12:00 – 12:30
· PROPAGANDA A JEJ VPLYV
NA VEREJNÚ MIENKU
· PERFORMÁCIE APLIKOVANEJ ETIKY
· MINULOSŤ – NÁSTROJ NA OVPLYVŇOVANIE BUDÚCNOSTI
· VTIPNÉ TLMOČENIE


Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Inšpiruj sa!
12:30 – 12:45
ŠTUDENT ŠTUDENTOVI.

Ing. Daniel Šlosár
Doktorand, start-up Chargebrella, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Inšpiruj sa!
12:45 – 13:00
PREČO NEŠTUDOVAŤ
NA VYSOKEJ ŠKOLE.


PhDr. Vladimír Frk, CSc.
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove


Kam za školou?
13:00 – 13:30
AKO ŠTUDOVAŤ A ZÁROVEŇ
AJ PRACOVAŤ.


Andrea Lovacká
T-Systems Slovakia
Inšpiruj sa!
13:30 – 13:45
Anglo-American University,
Prague.


Irena Valešová
a Iveta Morávková
Kam za školou?
13:45 – 14:00
JEN TITUL VÁS NEUŽIVÍ.


PaedDr. Ivona Civáňová
Vedúca organizačnej oblasti Metropolitnej univerzity Praha - univerzitného strediska Hradec Králové


Kam za školou?
14:00 – 14:30
POZNÁTE SVOJE PRÁVA
AKO SPOTREBITELIA?


JUDr. Vladimír Filičko, PhD.
a Mgr. Peter Koromház

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach


PoradímeSTREDA, 30. 11. 20169:00 – 9:30
ŠPIČKOVÁ VEDA A KVALITNÉ
VZDELÁVANIE NA DOSAH.

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Kam za školou?
10:00 – 10:30
EduScrum
REVOLÚCIA VO VZDELÁVANÍ?


Ján Majoroš zakladateľ a koordinátor projektu EduScrum na Slovensku,
Ing. Slavomír Kožár, MBA – riaditeľ SPŠE v Prešove, prvej slovenskej školy, ktorá eduScrum aplikovala do praxe.
Top
10:30 – 11:30
EASTAŇTE V KOŠICIACH.

Prečo ostať v KE a na východe?
O dôvodoch prečo ostať budeme diskutovať s ľuďmi, ktorí pôsobia ako zamestnanci, majitelia firiem, pracujú ako živnostníci a sú zakladateľmi občianskeho združenia Eastcubator, ktorý podporuje mladých začínajúcich podnikateľov.
Diskusia
11:30 – 11:45
INFORMATION PLANET ZMENÍ
ŽIVOT AJ TEBE – ŠTÚDIUM
NA VÝŠKE V ZAHRANIČÍ.


INFORMATION PLANET
Cestuj Študuj!
11:45 – 12:00
ADRENALÍNOVÝ
CESTOVNÝ RUCH.


RNDr. Vladimír Čech, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove


Inšpiruj sa!
12:00 – 12:15
TAJOMNÝ SVET BIOLÓGIE.

Mgr. Zuzana Midová
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove
Inšpiruj sa!
12:45 – 13:15
UCHÁDZAJ SA O ŠTIPENDIUM
– ZAŽI ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ!


Ing. Zuzana Kalináčová
SAIA
Cestuj Študuj!
13:15 – 13:30
JEN TITUL VÁS NEUŽIVÍ.

PaedDr. Ivona Civáňová
Vedúca organizačnej oblasti Metropolitnej univerzity Praha - univerzitného strediska Hradec Králové
Kam za školou?
13:30 – 13:45
Anglo-American University,
Prague.

Irena Valešová
a Iveta Morávková
Kam za školou?
13:45 – 14:00


Technická univerzita v Košiciach.


Kam za školou?

ŠTVRTOK, 1. 12. 20169:15 – 9:30
Anglo-American University,
Prague.

Irena Valešová
a Iveta Morávková
Kam za školou?
9:30 – 10:00
PREČO ŠTUDOVAŤ
NA FVS UPJŠ V KOŠICIACH.


PhDr. Darina Koreňová, PhD.
a Mgr. Veronika Šafárová

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Kam za školou?
10:00 – 10:30
Šport a vysoká škola?
Vitajte na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach


Mgr. Peter Bakalár, PhD.
Kam za školou?
10:30 – 10:45
INFORMATION PLANET ZMENÍ
ŽIVOT AJ TEBE – ŠTÚDIUM
NA VÝŠKE V ZAHRANIČÍ.


INFORMATION PLANET
Cestuj Študuj!
10:45 – 11:00
TEOLÓGIA
– PREŽITOK ČI ALTERNATÍVA?


doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
PhDr. Andrej Nikulin, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove
Kam za školou?
11:00 – 11:15
SÚČASNÉ TRENDY
PROFESIONALIZÁCIE
V SOCIÁLNEJ PRÁCI.


doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove
Kam za školou?
11:30 – 11:45


Technická univerzita v Košiciach.


Kam za školou?
11:45 – 12:15
AKO ŠTUDOVAŤ A ZÁROVEŇ
AJ PRACOVAŤ.


Andrea Lovacká
T-Systems Slovakia
Inšpiruj sa!
12:15 – 12:45
Štúdijné, aupair a pracovné
pobyty v zahraničí.


Student Agency
Cestuj Študuj!Zmena programu vyhradená.

bcg
progresskosicekskvisit KosiceKosice turizmusApolis