19. - 21. 11. 2013bcg
Navštevník
Vystavovateľ
Registrácia vystavovateľa - pripravujeme

PRiHLÁŠKA


Prihlásiť sa na veľtrh je potrebné prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú možno vyplniť priamo v PDF formáte a zaslať elektronicky na e-mailovú adresu vajdova@progress.sk alebo vyplnenú a vytlačenú zaslať na poštovú adresu:

PROGRESS PROMOTION KOŠICE s r.o.
Vrátna ulica č. 6
040 01 Košice
Pokyny pre vystavovateĽov


Vystavovatelia sú počas konania veľtrhu povinní riadiť sa

organizaČnÝmi pokynmi (pripravujeme)

vŠeobecnÉ podmienky ÚČasti (pripravujeme)


Ubytovanie a stravovanie


SPOLOČENSKÝ PAVILÓN je situovaný neďaleko od centra mesta. Poloha výstaviska ponúka množstvo ubytovacích a stravovacích služieb v jeho blízkosti (Reštaurácia Spoločenský pavilón, Penzión SET ***, Hotel Privilege ****, Penzión Alejová), ale aj širšom okolí. Usporiadateľ odporúča vystavovateľom využiť počas trvania výstavy ubytovacie služby Penziónu Set (www.penzionset.sk), ktorý sa nachádza priamo v areáli výstaviska a ktorý všetkým vystavovateľom po preukázaní sa príslušným preukazom vystavovateľa poskytne ubytovanie vo zvýhodnenej cene.

Zvýhodnené ubytovanie (pripravujeme)

DopravnÉ spojenie


Existuje hneď niekoľko možností ako cestovať do Košíc. Metropola východného Slovenska leží na križovatke medzinárodných cestných a železničných ťahov. 

Letecky

Veľmi komfortne sa do Košíc dostanete letecky, vďaka priamym linkám z Prahy, Viedne a Bratislavy. Detailnejšie informácie nájdete na webovej stránke letiska www.airportkosice.sk

Vlakom

Časté spojenia Košíc z Bratislavy a Prahy Vás privedú priamo do srdca Košíc.
Pre osobnú prepravu smer Bratislava sú využívané dve železničné trasy:
Hlavný (severný) ťah: Čierna n/T. - Košice - Žilina - Bratislava je zaradený do európskej železničnej siete,
Južný ťah: Košice - Zvolen - Bratislava
Pohodlná cesta EC / IC vlakom z Čiech - z Prahy trvá 8 hodín a z Bratislavy necelých 5 hodín. Pre nočné cestovanie je možnosť dopravy v ležadlovom alebo lehátkovom vagóne. Viac na www.slovakrail.sk, www.regiojet.sk


Pohyb v meste (MHD)


Informácie o trasách električiek, trolejbusov a autobusov a o cenách mestskej dopravy či zvolenej ceste tiež nájdete na www.dpmk.sk alebo www.imhd.sk.


Fakty o KoŠiciach


Objavte Košice - jedinečnú stredoeurópsku metropolu, Európske hlavné mesto kultúry 2013. Košice sú domov najstaršieho maratónu v Európe, miesto s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, s najväčším a najvýznamnejším zlatým pokladom v Európe, ale aj mestom s dlhou tradíciou univerzitného vzdelávania. Už v roku 1657 tu bola založená Košická univerzita, jedna z prvých na území dnešného Slovenska. V súčasnosti sú Košice druhým najvýznamnejším centrom slovenského vysokého školstva. V meste sídlia 3 prestížne univerzity, niekoľko fakúlt univerzít so sídlom v iných slovenských mestách: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, detašované pracovisko Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav Košice. V meste od roku 2006 sídli aj Vysoká škola bezpečnostného manažérstva. Okrem toho sú Košice s počtom obyvateľov 250.000 domovom viac ako 62 stredných škôl, ale aj množstva ďalších vzdelávacích inštitúcií. Mesto so svetom spája hustá cestná sieť i moderné medzinárodné letisko. Košice sú druhým najväčším mestom krajiny, prirodzenou hospodárskou a kultúrnou metropolou, pričom sa ich vplyv a sláva merajú stáročiami. Už od prvej písomnej zmienky v roku 1230 sa na tomto území striedali zaujímavé osudy mnohých generácií Košičanov s historickými udalosťami, z ktorých mnohé mali globálny dosah.
Viac informácií o meste, regióne nájdete na nasledujúcich webovej stránke www.visitkosice.eu.


bcg
progresskosicekskvisit KosiceKosice turizmusApolis