PROEDUCO 04. 12. 2024 - 05.12.2024

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Termín pre zaslanie prihlášky: najneskôr do 01. 11. 2024 (za predpokladu, že kapacity nebudú vypredané v skoršom termíne)
1.
OBJEDNÁVATEĽ
Identifikačné údaje
Fakturačné údaje
Objednávateľ vyplnením fakturačného e-mailu súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na tento e-mail.
Kontaktná osoba na výstave:
Osoba určená pre komunikáciu s organizátorom a zodpovedná za prevzatie objednaných služieb.
2.
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok je povinný a zahŕňa organizáciu podujatia, jeho propagáciu, všeobecnú strážnu a požiarnu službu, priestorové osvetlenie a upratovanie priestorov, wifi, uverejnenie inštitúcie v zozname vystavovateľov a na webovej stránke podujatia, výtlačok katalógu vystavovateľov, vystavovateľský preukaz .
90 €
3.
EXPOZÍCIA
6 m2
9 m2
12 m2
15 m2
iné
Prenájom výstavnej plochy
Prenájom plochy vrátane typového stánku
780 €
900 €
1170 €
1350 €
1560 €
1800 €
1950 €
2250 €
Prenájom výstavnej plochy
Prenájom plochy vrátane typového stánku
šírka: m x m x €/m 2= 0
(minimálna veľkosť expozície je m2 )
Typový stánok od organizátora v cene 150 Eur/m2 zahŕňa: Výstavnú plochu v zvolenom pôdoryse, obvodové steny, označenie stánku - typizovaný nápis na límci, informačný pult 1 ks, stoličky 2 ks, odpadkový kôš 1 ks. V stánku nad 9m2 (vrátane) aj stôl 1 ks. V stánku nad12m2 (vrátane) aj sklad so závesom 1 ks, vešiak 1 ks a stoličky 4 ks.
4.
OZNAČENIE INŠTITÚCIE NA LÍMCI STÁNKU
Položka sa týka len vystavovateľov, ktorí si od organizátora objednávajú typový stánok.
Prosím vyplňte názov, akým chcete aby bol Váš typový stánok označený.
štandardné vyhotovenie (uverejnenie názvu inštitúcie v textovej forme na límci s rozmerom 900 x 300 mm) 0€
špeciálne vyhotovenie (uverejnenie loga alebo vlastnej grafiky na límci v rozmere šírky stánku) 70 €
5.
DOPLNKOVÉ VYBAVENIE A SLUŽBY
POLOŽKA
Pult
Jednotková cena v € 40 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Sklad (1 x 1 m) so závesom
Jednotková cena v € 40 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Sklad (1 x 1 m) s uzamykateľnými dverami
Jednotková cena v € 80 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Koberec (farba po dohode) / cena za m2
Jednotková cena v € 12 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Bodové svietidlo
Jednotková cena v € 12 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Stojan na prospekty
Jednotková cena v € 25 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Stôl štvorhranný
Jednotková cena v € 30 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Stolička barová
Jednotková cena v € 25 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Regál kovový
Jednotková cena v € 25 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

TV so stojanom
Jednotková cena v € 150 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Kôš
Jednotková cena v € 5 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Vešiak
Jednotková cena v € 12 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Manipulácia s balíkmi do 10kg/1ks (prevzatie,uskladnenie, doručenie)
Jednotková cena v € 15 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Realizácia výlepu na výstavný stánok (cena uvedená za 1 panel)
zahŕňa tlač, inštaláciu a odstránenie výlepu na základe dodaných grafických podkladov (materiál Easydott fólia s rozmerom 970 x 2 413 mm)
Jednotková cena v € 55 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Realizácia výlepu na pult (cena za výlep čelnej strany pultu)
zahŕňa tlač, inštaláciu a odstránenie výlepu na základe dodaných grafických podkladov (materiál Easydott fólia s rozmerom 970 x 900 mm)
Jednotková cena v € 25 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Realizácia výlepu na pult (cena za výlep všetkých 3 strán pultu)
zahŕňa tlač, inštaláciu a odstránenie výlepu na základe dodaných grafických podkladov (materiál Easydott fólia s rozmerom 970 x 900 mm a 2x 485 x 900 mm)
Jednotková cena v € 50 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

6.
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
Máme záujem o elektrickú prípojku (maximálny odber 2kw) 70€
Nemáme záujem o elektrickú prípojku
7.
SEMINÁRE
Semináre sú určené inštitúciám (primárne vystavovateľom) na prezentáciu sa pred návštevníkmi veľtrhu vo vyhradenom priestore (hlavné pódium) a vo zvolenom čase. Štandardná dĺžka prezentácie je 15 minút. Prezentácie sa uskutočňujú na hlavnom pódiu mimo výstavného stánku. Prednášajúci má k dispozícii štandardnú audiovizuálnu techniku (dataprojektor, projekčné plátno, počítač, audio-systéme s prenosným mikrofónom, technickú obsluhu).

Návštevníci veľtrhu budú vopred informovaní o programe seminárov a o časovom harmonograme prezentácií jednotlivých inštitúcií tak, aby sa mohli zúčastniť prezentácie, podľa svojho záujmu.

Zadajte zvolený termín a čas prezentácie, tému prezentácie, názov inštitúcie a meno prednášajúceho (nie je povinné).
4.12.2024 5.12.2024

4.12.2024

5.12.2024

seminár 1x počas trvania výstavy v trvaní max. 15 minút / 0€
nemáme záujem o seminár
8.
KATALÓG – REGISTER VYSTAVOVATEĽOV
Katalóg obsahuje informácie o veľtrhu, základné informácie o vystavovateľoch, program seminárov a sprievodných podujatí a platenú reklamu - inzerciu.

V uvedenej štruktúre a rozsahu je zápis do katalógu pre vystavovateľa 0€
Text dodaný nad vyššie uvedený rozsah, bude zaradený ako reklama a spoplatnený vystavovateľovi podľa platného sadzobníka viď.: REKLAMA V KATALÓGU.
9.
REKLAMA – INZERCIA V KATALÓGU
10.
OBČERSTVENIE A UBYTOVANIE
Občerstvenie (1x káva alebo čaj, 1 x minerálna voda a 1 x obložený chlebík) - 1.deň
Jedn. cena 9 €
Počet osôb
Celková cena
0 €

Občerstvenie (1x káva alebo čaj, 1 x minerálna voda a 1 x obložený chlebík) - 2.deň
Jedn. cena 9 €
Počet osôb
Celková cena
0 €

Obedové menu (polievka a hlavné jedlo) - 1.deň
Jedn. cena 16 €
Počet osôb
Celková cena
0 €

Obedové menu (polievka a hlavné jedlo) - 2.deň
Jedn. cena 16 €
Počet osôb
Celková cena
0 €

Predbežný záujem o cenovo zvýhodnené ubytovanie v blízkosti výstaviska. Prosíme o vypracovanie cenovej ponuky.
Jedn. cena 0 €
Počet osôb
Celková cena
0 €

11.
POZNÁMKA
12.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
Súhlasím so všeobecnými podmienkami účasti.
13.
SUMÁR

PROEDUCO

04. 12. 2024 - 05.12.2024
*k cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov SR.
Prosím, pred odoslaním skontrolujte správnosť vyplnenej prihlášky.
Súčasťou objednávky sú Všeobecné podmienky účasti, ktoré odoslaním objednávky objednávateľ akceptuje.
Objednávka, ktorú vyplníte a záväzne potvrdíte Vám bude doručená na Váš e-mail.
Objednávka je pre vystavovateľa záväzná momentom jej odoslania v online registračnom systéme. Pre organizátora sa objednávka stáva záväznou po jej potvrdení zo strany organizátora.