19. - 21. 11. 2013bcg
InformÁcie
PRE NÁVŠTEVnÍKOV
InformÁcie
PRE VystavovateĽov
KONTAKT

adresa Progress Promotion
Košice, s r.o.
Vrátna 6,
040 01 Košice
Slovakia


tel
055/622 82 82email vajdova@progress.sk
gajdosova@progress.sk
facebookNájdete nás aj na
facebook
bcg

news
27. 9. 2014
PRO EDUCO & PRO JOB už za 60 dní

Už o dva mesiace sa otvoria brány 8. ročníka najväčšieho veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí v regióne východného Slovenska PRO EDUCO & PRO JOB 2014. Prípravné práce sú už v plnom prúde a rastúci záujem vystavovateľov predstaviť svoje študijné programy, či voľné pracovné miesta sú pozitívnym signálom, že ponuka vzdelania a práce pre návštevníkov bude bohatá a kvalitná. Čoskoro Vám prinesieme informácie o pripravovanom sprievodnom programe a ponúkneme i zoznam vystavovateľov, ktorých budete mať možnosť na pôde PRO EDUCO & PRO JOB od 25. do 27. novembra stretnúť.


news
26. 2. 2014
PROEDUCO&PROJOB aj v roku 2014! V dňoch 25. - 27. 11. 2014 sa otvoria brány najväčšieho veľtrhu vzdelávania a práce v regióne východného Slovenska už po ôsmy krát. Všetky bližšie informácie o programe, vystavovateľoch a novinkách Vám budeme postupne prinášať na našom webe a FB stránke.
Do skorého videnia!


news
18. 11. 2013
>odovzdÁvanie ocenenÍ PRO EDUCO 2013
Už v utorok 19. novembra sa opäť otvoria brány najväčšieho veľtrhu vzdelávania a kariéry na východe Slovenska. Slávnostná časť tohto aktu sa uskutoční o 9:00 priamo v Spoločenskom pavilóne. Súčasťou otvorenia bude aj odovzdávanie ocenení PRO EDUCO 2013, ktoré si v tomto roku prevezmú: Lucia Jakubíková (ZŠ Bernolákova 18, Košice), Miroslav Stankovič (Gymnázium Poštová, Košice ) a Viktor Feher (Fakulta umení, TUKE).
Na veľtrhu sa stretnete so 64 vystavovateľmi zastupujúcimi segmenty kariéra, poradenstvo, vysoké a stredné školstvo. Sprievodný program bude veľmi bohatý o čom svedčí i fakt, že počas 3 dní sa uskutoční 9 workshopov a 16 prezentácií na hlavnom pódiu. Firmy a personálne agentúry ponúknu okolo 1 000 voľných pracovných miest v regióne a nebude chýbať ani ponuka práce a štúdia v zahraničí.
Po tejto krátkej rekapitulácii už ostáva len srdečne Vás pozvať na 7. ročník PRO EDUCO & PRO JOB 2013 a tešiť sa na osobné stretnutie!


news
5. 11. 2013
>TLAČOVÁ SPRÁVA PRO EDUCO & PRO JOB
Dňa 4.11. 2013 sa v Košiciach uskutočnila tlačová konferencia k 7. ročníku veľtrhu, ktorej sa zúčastnili hostia Richard Raši - primátor Košíc, Juraj Sinay – prorektor Technickej univerzity a Martin Miklánek – Country Manager Manpower Slovensko a zástupcovia médií.
Tlačovú správu si môžete prečítať tu.


news
31. 10. 2013
>SprievodnÝ program PRO EDUCO & PRO JOB 2013
Veľtrh vzdelávania a kariéry PRO EDUCO & PRO JOB ponúkne aj v tomto roku svojim návštevníkom okrem množstva vystavovateľov aj bohatý sprievodný program.
Nájdite si aj Vy to, čo Vás zaujíma najviac a naplánujte si návštevu podujatia aj podľa harmonogramu workshopov a prednášok.news
24. 10. 2013
>VÝber vysokej Školy - dÔleŽitÝ mÍĽnik v Živote
Výber strednej školy u časti študentov veľmi jasne definuje ich ďalšie vzdelávanie alebo kariérne zameranie, ale stále ostáva pomerne veľká časť študentov, ktorí sú ešte počas štúdia na strednej škole nerozhodnutí, kam ďalej. Čaká ich náročný výber vysokej školy, rozhodnutie, ktoré ovplyvní budúci život i kariéru.
Ostať doma alebo cestovať do iného mesta? Sú zahraničné školy kvalitnejšie? Aká je úroveň súkromných vysokých škôl? Zvládne rodinný rozpočet vysokoškolské štúdium študenta? Aké sú možnosti financovania vysokoškolského štúdia? Humanitné verzus prírodné vedy – ktoré odbory sú na trhu práce najžiadanejšie? Ako uspieť na prijímacích pohovoroch? Počet vysokých škôl sa v posledných rokoch rapídne zvýšil, existuje množstvo alternatív pre štúdium doma i v zahraničí a vznikajú prirodzene aj rozdiely v kvalite. Rozhodovanie nie je jednoduché, ale je vždy o čosi ľahšie, ak má človek dostatok informácií. A práve tie môžete získať priamo z prvej ruky na stánkoch jednotlivých univerzít, ktoré budú na veľtrhu Pro Educo & Pro Job 2013 zastúpené . Tešiť sa môžete napríklad na Karlovu univerzitu z Prahy, Univerzitu Komenského z Bratislavy, tradičné školy z nášho regiónu ako je Technická univerzita a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach i viacero ďalších inštitúcií, ktoré sa témam vysokoškolského štúdia venujú. Kompletný zoznam univerzít nájdete na tu
V závere už len pripomenieme, že okrem stredných škôl a univerzít u nás nájdete aj pestrú ponuku pracovných príležitostí a pestrý odborný sprievodný program, pričom týmto témam sa budeme podrobnejšie venovať už v budúcom týždni.


news
17. 10. 2013
>KariÉra sa zaČÍna uŽ na strednej Škole
Veľtrh ProEduco & ProJob ako jeden z mála, ak nie jediný veľtrh vzdelávania a kariéry na Slovensku, poskytuje priestor na prezentáciu nie len vysokému, ale aj strednému školstvu. Už 7 rokov realizujeme tento program a aj tento krát budú na veľtrhu prezentácie desiatok stredných škôl z regiónu, ktoré by mali pomôcť mladým ľuďom aj ich rodičom správne sa rozhodnúť a vybrať si strednú školu tak, aby v nej študent našiel uplatnenie svojich silných stránok a dobrú štartovaciu pozíciu pre ďalšie štúdium, či uplatnenie na trhu práce. Samostatnú prezentáciu bude mať aj 9 Centier odborného vzdelávania (COV) pôsobiacich na území Košického samosprávneho kraja, ktoré ponúkajú špecifické akreditované programy vzdelávania a vo vzdelávacom procese využívajú modernú techniku aj úzku spoluprácu so zamestnávateľmi. Nemôže chýbať ani v súčasnosti veľmi diskutovaná téma duálneho vzdelávania. Úspešnú spoluprácu na tomto poli odprezentuje aj spoločnosť T-Systems Slovakia, s.r.o. so svojou partnerskou školou SPŠ elektrotechnickou v Košiciach.


news
11. 10. 2013
> SPOLOČNOSŤ MANPOWER SLOVENSKO SA STALA
ODBORNÝM GARANTOM SEKCIE PROJOB
Veľtrh ProEduco & ProJob vstupuje do svojho 7. ročníka, ktorý má opäť ambíciu stať sa najkvalitnejším veľtrhom v našom regióne v oblasti vzdelávania a kariéry. S potešením oznamujeme, že tento cieľ nám bude v tomto roku pomáhať naplniť aj náš nový partner spoločnosť Manpower Slovensko, člen skupiny ManpowerGroup, svetový líder v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov. Spoločnosť vytvára a poskytuje služby, ktoré umožňujú jej klientom dosiahnuť úspech v meniacom sa svete práce. Svoje služby ponúka v 82 krajinách a prevádzkuje sieť 4 200 regionálnych kancelárii. Spomedzi 500 najväčších svetových spoločností je 98% klientov práve spoločnosti ManpowerGroup. Spoločnosť Manpower Slovensko sa stala odborným garantom sekcie ProJob, čo je skvelou správou nie len pre organizátorov, ale najmä návštevníkov tohto veľtrhu. Pre všetkých, ktorí hľadajú prácu alebo budú v blízkej budúcnosti riešiť otázku svojho ďalšieho štúdia bude mať Manpower pripravené profesionálne poradenstvo, špecializované odborné workshopy a samozrejme voľné pracovné miesta. Spoločnosť Manpower je pripravená aj na konzultácie s budúcimi maturantmi, či rodičmi žiakov základných škôl a poskytne im relevantné informácie, kam by sa mali uberať vo svojom ďalšom štúdiu, aby boli neskôr úspešní na trhu práce. Celkový počet voľných pracovných miest, ktoré sa v rámci sekcie ProJob odprezentujú presiahne hranicu 1 000. O ďalších novinkách Vás budeme priebežne informovať.